สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน อาสาสมัครแรงงาน ชุมชนคนไทยในบรูไน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ดังนี้

เวลา 08.30 - 10.30 น.  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริเวณโดยรอบ

เวลา 18.30 – 19.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้

    - เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

   - ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และประชาชน ร่วมกันยืนนิ่งทำสมาธิ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 - เอกอัครราชทูตฯ อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

 - เอกอัครราชทูตฯ นำข้าราชการ และชุมชนคนไทยในบรูไน กล่าวถวายสัตย์ ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการและพลเมืองที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน

  - จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

  - ร่วมกันร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา