สนร.บรูไน ร่วมกับ สอท.จัดการแข่งขันกีฬาคนไทยสามัคคี ประจำปี 2562

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสมาคมคนไทยในบรูไน จัดการแข่งขันกีฬาคนไทยสามัคคี ประจำปี 2562 ณ ลานกีฬา สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้แรงงานไทยและชุมชนคนไทยในประเทศบรูไน มีความสามัคคี มีการแข่งขันกีฬาสันทนาการ อาทิ กินวิบาก ปิดตาตีปี๊บ เก้าอี้ดนตรีเด็กและผู้ใหญ่ เหยียบลูกโป่งเด็กและผู้ใหญ่ ชักกะเย่อ และแชร์บอล เป็นต้น เพื่อให้เกิดความกลมเกลียวในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากการแข่งขันกีฬาสันทนาการแล้วยังมีกิจกรรมสอยดาว โดยคนไทยในบรูไน ได้สนับสนุนรางวัลสอยดาวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆ สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกคน มีอาหารและน้ำดื่มฟรีตลอดงาน ซึ่งจากการจัดงานกีฬาดังกล่าวทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่แรงงานไทยและคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศบรูไนเป็นอย่างมากและมีผู้สนใจ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 คน