สนร.บรูไน ร่วมพิธีถวายพระพรพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน  ได้ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนางสาววันทนีย์  วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการสถานทูต และนางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งชุมชนไทยในบรูไน ได้เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ สดุดีจอมราชา ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เอกอัครราชทูต ข้าราชการ และชุมชนไทยในบรูไนได้ร่วมลงนามถวายพระพร