สนร.บรูไน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3-4 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดังนี้

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน อาสาสมัครแรงงาน และชุมชนไทยในบรูไน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam ซึ่งเป็นสถานสังคมสงเคราะห์ที่ให้การดูแลแก่เด็กพิเศษในประเทศบรูไน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอุปกรณ์ลู่วิ่งสำหรับนักเรียน และเงินบริจาคในนามสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในบรูไน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม สันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของ Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam