สนร.บรูไน ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในบริษัทต่างๆ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท Teo Brothers Motor Servicing ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ มีแรงงานไทย 5 คน

2. บริษัท Teo & Sons Workshop ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ มีแรงงานไทย 3 คน

3. บริษัท Bengkel Kereta Berakas Sdn Bhd ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ มีแรงงานไทย 9 คน

4. Restoran Aqil Shafiee ประกอบกิจการร้านอาหารไทย มีแรงงานไทย 5 คน

5. บริษัท Hungtop Enterprise  ประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ มีแรงงานไทย 2 คน

จากการสอบถามและพูดคุยกับแรงงานไทยพบว่าทำงานมาหลายปี มีรายได้ดีและมีความพึงพอใจกับชีวิตการทำงาน นายจ้างจัดสวัสดิการให้เป็นอย่างดี มีที่พัก และมีอาหารให้ครบทุกมื้อ สนร.บรูไน จึงได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาจากยาเสพติด และได้พูดคุยกับนายจ้างเพื่อขยายตลาดแรงงานและพบว่านายจ้างยังมีความต้องการแรงงานไทยเพิ่มเติมเนื่องจากทำงานดีและมีความขยัน ซื่อสัตย์ นอกจากนี้ สนร.บรูไน ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยทราบเกี่ยวกับโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทย ซึ่งจะมีทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขไปให้บริการตรวจสุขภาพฟรี แก่แรงงานไทยและคนไทยในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 และถือโอกาสเน้นย้ำให้แรงงานไทยทุกคนที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ไปใช้สิทธิเลือกนอกตั้งราชอาณาจักร ในวันที่ 10 มีนาคม 2562 ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ด้วย ซึ่งแรงงานไทยทุกคนได้ลงทะเบียนเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วและพร้อมใจกันไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 มีนาคม 2562