สนร.บรูไน จัดฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่แรงงานไทย

 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร.บรูไนได้จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่แรงงานไทยในบรูไน เพื่อให้แรงงานไทย อาสาสมัครแรงงาน และคนไทยที่พำนักในประเทศบรูไน ได้มีทักษะฝีมือในการผลิตสินค้าและการทำอาหาร ซึ่งจะเป็นช่องทางสร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยมีการสาธิตและฝึกทำกระเป๋าสาน การทำบาติกเค้ก ก๋วยเตี๋ยวไก่ โกโลหมี่ และ Butter Prawn ซึ่งแรงงานไทยสามารถใช้เวลาว่างในการผลิตสินค้าหรือประกอบอาหารเหล่านี้เพื่อนำไปจำหน่ายก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่ง โดยมีแรงงานไทยและคนไทยที่พำนักในประเทศบรูไน ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน