สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

 

 

สกุลเงินที่ใช้            : ดอลลาร์ บรูไน

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน : 1 เหรียญ = 23.0645