อายุเฉลี่ย

 

อายุเฉลี่ยผู้ชายอยู่ที่ 68 ปี ผู้หญิง 72  ปี