ที่ตั้งสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

 

ที่ตั้งสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

Office of Labour Affairs, Royal Thai Embassy 

ตั้งอยู่เลขที่ 15, Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong, Bandar Seri Begawan, BE 1318, Brunei Darussalam