ติดต่อเรา

Office of Labour affairs Royal Thai Embassy
No. 15 Simpang 42, Jalan Elia Fatimah, Kampong Kiarong,
Bandar Seri Begawan , BE1318,Brunei Darussalam

เวลาทำการ 08.30-12.00 และ 13.30 – 17.00 น.
โทรศัพท์ +673 265 3517
โทรสาร +673 265 3517
E-mail: brunei@mol.mail.go.th